İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
PAY SATIŞ İŞLEMİ İPTALİ (936 ada 517 parsel)

AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE PAY SATIŞ İLANI İPTALİ

İSTANBUL ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

Riskli Yapılar Şube Müdürlüğünden 

Bilindiği üzere son günlerde ülkemizde de etkisini gösteren Korona (Covid-19) virüsünün yayılmasının engellenmesi amacıyla ülkemiz genelinde bir dizi önlemler alınmaktadır. Bu doğrultuda Bakanlığımızın 17.03.2020 tarih ve 71450 sayılı Genelgesinde “Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (covid-19) isimli hastalığa karşı Devletimiz tüm Kurumlarıyla etkin koruyucu önlemleri almış olup hastalıkla mücadele noktasında kişisel tedbirlerin yanı sıra Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili kurumları ile bunların iştirakleri tarafından bir takım tedbirlerin alınması ve kararlılıkla hayata geçirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Bu kapsamda satış esnasında Satış Komisyonu üyelerinin ve açık artırma usulü ile satışa katılan paydaşların ve üçüncü şahısların kapalı alanda, çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı gerekçesiyle 6306 sayılı Kanun kapsamında Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen açık artırma usulü ile satış işlemleri geçici bir süreliğine ertelenmiştir. Dolasıyla; Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi, 936 ada, 517 parselde maliklerin en az 2/3 çoğunluğu ile alınan karara katılmayan malikler Ünal YILDIRIM, Yegane BİÇKİCİ, Oral YILDIRIM, Vehbiye TEKCAN, Hakkı ALTIPARMAK, Hikmet BOZOK, Kadiye BATU, Birgül BATU, Mustafa Birol BATU, Abdülkadir GÖK, Serap KORKMAZ ve Sinan SÜDÜTEMİZ hisselerinin 26.03.2020 tarihinde ve saat 10.00’da yapılması planlanan açık artırma usulü ile satış işlemleri geçici bir süreliğine ertelenmiş olup, belirlenecek olan ihale tarihi Müdürlüğümüz web sayfasından ilan edilecektir.

İlan olunur.