İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Kira Yardımı

 

6306 sayılı Kanun’un 5. Maddesi ile Uygulama Yönetmeliği’nin 16. maddesi uyarınca riskli yapı tespiti yapılan yapıların hak sahiplerine ( malik, kiracı, ayni hak sahibi) Bakanlıkça Kira Yardımı Kılavuzu ile belirlenen şartları sağlamaları halinde 18 ay boyunca kira yardımı yapılabilir.

Bakanlık Makamının 01/12/2014  tarih  ve  9451  sayılı  Oluru  ile  6306  sayılı  Afet  Riski  Altındaki  Alanların Dönüştürülmesi  Hakkında  Kanun  kapsamında  kira  yardımı  başvuruları  ve  işlemleri ilçe belediyelerine devredilmiş olup, başvurular Kira Yardımı Kılavuzunda belirtilen evraklar ile riskli yapının bulunduğu ilçe belediyesine yapılmalıdır.