İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Dönüşüm Alanları Şube Müdürlüğünden;

 

Bilindiği üzere son günlerde ülkemizde de etkisini gösteren Korona (Covid-19) virüsünün yayılmasının engellenmesi amacıyla ülkemiz genelinde bir dizi önlemler alınmaktadır. Bu doğrultuda Bakanlığımızın 17.03.2020 tarih ve 71450 sayılı Genelgesinde “Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (covid-19) isimli hastalığa karşı Devletimiz tüm Kurumlarıyla etkin koruyucu önlemleri almış olup hastalıkla mücadele noktasında kişisel tedbirlerin yanı sıra Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili kurumları ile bunların iştirakleri tarafından birtakım tedbirlerin alınması ve kararlılıkla hayata geçirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Bu kapsamda satış esnasında Satış Komisyonu üyelerinin ve açık artırma usulü ile satışa katılan paydaşların ve üçüncü şahısların kapalı alanda, çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı gerekçesiyle 6306 sayılı Kanun kapsamında Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen açık artırma usulü ile satış işlemleri geçici bir süreliğine ertelenmiştir. Dolasıyla; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, 286 pafta, 3429 ada 6 parselde bulunan ve en az 2/3 çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin hisselerinin 14.05.2020 tarihinde ve saat 10.00’da yapılması planlanan açık artırma usulü ile satış işlemleri geçici bir süreliğine ertelenmiş olup, belirlenecek olan ihale tarihi Müdürlüğümüz web sayfasından ilan edilecektir.

İlan olunur.